دفتر نهم (۳۳)

[نوشتارهای پراکنده / دفتر نهم (۳۳)]

سحرخیزی (۰۰۱-۰۰۹)

تعمیرات زودهنگام (۰۰۲-۰۰۹)

رویش قارچ گونه ی متخصصین هوش هیجانی (۰۰۶-۰۰۹)

زرنگ (۰۱۰-۰۰۹)

حیوان آزاری و مخالفینش (۰۱۴-۰۰۹)

لوله کش (۰۱۵-۰۰۹)

متخصصین تزویر (۰۱۹-۰۰۹)

در ستایش دلالان (۰۲۱-۰۰۹)

رُبات های مترجم (۰۳۱-۰۰۹)

یاد فلان کس (۰۳۵-۰۰۹)

استراتژی (۰۳۷-۰۰۹)

ساده نویسی (۰۳۹-۰۰۹)

حُسن جویی فرهنگی (۰۴۶-۰۰۹)

تاثیرات عظیم (۰۵۲-۰۰۹)

جریان ها و نمایندگانشان (۰۶۰-۰۰۹)

درِ پیت (۰۶۴-۰۰۹)

سه نکته (۰۶۸-۰۰۹)

اظهارنظرهای بیجا (۰۶۹-۰۰۹)

تقدیم به انسان ها (۰۷۲-۰۰۹)

تعمیرکارنماها (۰۷۶-۰۰۹)

تلویزیون (۰۷۸-۰۰۹)

دانشگاه ها (۰۷۹-۰۰۹)

بَدل ها (۰۸۰-۰۰۹)

عقب ماندگان (۰۸۹-۰۰۹)

آن هشتاد درصد (۰۹۱-۰۰۹)

جشن روابط (۰۹۹-۰۰۹)

ایرانیانِ باهوش (۱۰۰-۰۰۹)

رتبه بندی موفقیت ها (۱۰۱-۰۰۹)

درباره ی مریم (۱۰۹-۰۰۹)

بخاطر هیچ و پوچ (۱۱۸-۰۰۹)

گزین گویه ها یا همان جملات قصار (۱۲۳-۰۰۹)

میدان گل ها (۱۴۷-۰۰۹)

قدرتِ مظلومیت (۱۴۹-۰۰۹)

نقش روبات ها (۱۶۴-۰۰۹)

سرگذشت جعلی (۱۷۱-۰۰۹)

خیلی کوتاه در رابطه با تقویم ایرانی (۱۷۲-۰۰۹)

پارادوکس حق انتخاب (۱۷۳-۰۰۹)

اغراق در جنبه های باستان شناختی تمدن (۱۷۴-۰۰۹)

محرومیت و دانستن قدر چیزها (۱۸۲-۰۰۹)

سیلی – سرخی – کبودی (۱۸۶-۰۰۹)

تاثیرگذارترین ها (۱۸۷-۰۰۹)

ما از مشکلاتمان بزرگ تریم (۱۹۳-۰۰۹)

مراقبه ی تنفس ذهن و لبخند (۲۰۱-۰۰۹)

خیلی مراقب باشید (۲۰۵-۰۰۹)

افیون (۲۰۸-۰۰۹)

زامبی (۲۰۹-۰۰۹)

نابغه یا معمولی؟! (۲۱۱-۰۰۹)

تکنیکی برای سلامتی (۲۱۴-۰۰۹)

حال و هوا (۲۱۸-۰۰۹)

مادر تک چشمی (۲۳۰-۰۰۹)

درد دل مخفی (۲۳۴-۰۰۹)

دورویی (۲۴۰-۰۰۹)

تک سویه (۲۴۷-۰۰۹)

رویدادهای طبیعت (۲۵۰-۰۰۹)

عرض زندگی (۲۵۲-۰۰۹)

از مَجاز تا واقع (۲۵۳-۰۰۹)

رادیو (۲۵۸-۰۰۹)

تله ی پرستش گذشته (۲۶۲-۰۰۹)

اثر لایتنر در زندگی (۲۶۳-۰۰۹)

ترس از پذیرفته نشدن (۲۶۴-۰۰۹)

صداهای خصوصی (۲۷۰-۰۰۹)

تغییر و دلتنگی (۲۷۱-۰۰۹)

زشت و ترسناک (۲۷۲-۰۰۹)

شنونده ی خوب (۲۷۵-۰۰۹)

برف و شناختن انسان ها (۲۷۷-۰۰۹)

افسانه ی فروتنی بزرگان (۲۸۲-۰۰۹)

تبلیغات چیان (۳۰۱-۰۰۹)