خانه

آغاز و سیاهه ی پیشکشی ها:

“من با پیشانیِ فراخ و تار موهایی سیاه به این پهنه ی آرام، پای گذاشته ام…”

دوست من، تو نیز به اینجا خوش آمدی!

— — — — — — —

دفتر صفرم:

پیشکش دی

— — — — — — —

دفتر یکم:

Book_I

تقدیم به مادرم؛

که همیشه از شباهت عجیب مان در عجب گشته ام…

مادری که در غم و شادی من می گریست و شاید هرگز این کتاب را نخواند…

— — — — — — —

دفتر دوم:

Book_II

تقدیم به حجت اسدی

بخاطر مخالفت های روشمند ایشان که برخی از جهت گیری های بنیادین مرا سبب گشتند…

— — — — — — —

دفتر سوم:

Book_III

به:

سین. ح جیمی. (کوروش خراسانی)

به پاس تلاش های دی دادشناسانه اش

— — — — — — —

دفتر چهارم:

Book_IV

تقدیم به خودم… تقدیم به دی داد ۳۰ ساله، تقدیم به ۳۰ سالگی ام… تقدیم به سنی که می رود تمامی آن چیزهایی را که با خود آورده است، با خود ببرد! تقدیم به سن و سالی که تماما حواس مرا به خود پرت کرد تا نهایتا تمامی حواسم را از خود پرت کرده باشد… تقدیم به دی داد و سن و سالش…

— — — — — — —

دفتر پنجم:

پیشکشِ الف. باقری (مهرداد)

A_Mad_Dash_For_Seats

— — — — — — —

دفتر ششم:

Book_VI

پیشکشِ پ. ف. الف. که انگیزش اصلی نگارش این اثر بود…

{از ایشان همچنین بابت زحمت تهیه ی عکس های این وب-سایت، کمال سپاسگزاری را دارا هستم.}

— — — — — — —

دفتر هفتم:

Book_VII

تقدیم به دوست جوان و نازنین ….. ….. به پاس صدها ساعت گفتگوی پرشور در سرما و گرما؛ شادی و غم؛ خستگی و قبراقی و حالات دیگری که تجربه شان بدون ایشان برای من هرگز ممکن نمی شد…

— — — — — — —

دفتر هشتم (۳۲):

Book_VIII_32

به: میم. و …: آنانی که به بی رنگی های من، رنگ هایی درخشان بخشیده اند.

— — — — — — —

دفتر نهم (۳۳):

Book_IX_33

تقدیم به نسخه ی جدید خودم (نِئو-دِی داد) که پروانه وار زاده شد…

— — — — — — —

دفتر دهم (۳۴):

Book_X_34

به: زنده یاد پدرم که مرد بزرگی بود.

— — — — — — —

آرشیو گزین گویه ها