هفت یادآوری دی دادی برای کامروایی | ۰۴۲-۰۱۴

هفت یادآوری دِی دادی برای کامروایی:

یک) برای بازگرداندن آنکس که به یکباره تو را ترک کرده است، هیچگونه تلاشی نکن؛ زیرا اگر چیزی جز خوبی و محبت از تو ندیده است، بزودی خودش دست از پا درازتر باز خواهد گشت.

دو) اجازه نده کسیکه تابحال خودش چیزی نیآفریده است، از آفرینش تو انتقاد کند.

سه) همیشه در قبال انسان ها حُسنِ نیت داشته باش، ولی اگر کسی تخطی نمود و اذیتت کرد، تو نیز یک مرتبه حالش را بگیر؛ و سپس اگر تغییر رویه داد، تو نیز تغییر رویه بده و دیگر کینه نَوَرز.

چهار) از اینکه به کسی جواب رد می دهی، عذرخواهی نکن. و از اینکه حقت را مطالبه می کنی، عذرخواهی نکن. و همچنین از اینکه حرف حق را می زنی، عذرخواهی نکن.

پنج) بر سر رویاهایت با جهان مُصالحه نکن.

شش) منتظر کسی نمان. دست خود را بگیر و بلند شو.

هفت) به هر افتاده ای کمک کن، تا که برخیزد؛ جز آنکس که از چشمت افتاده است.

  • دِی داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *