اصل حدود آشوب (۰۱۹-۰۰۴)

وضعیکه جهان در آن به سر می برد از منظر فیزیکی برای آدمی بجهت حصول شناخت وی نسبت بدان، وضع بغرنجی است. این وخامت اوضاع از آن حیث است که چنین جهانی در شرایط خائوتیک به سر می برد.

ادامه ی نوشتار درخواستی را در پیوند (لینک) زیر بخوانید:

۰۰۴-۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *