اندیکاتور ترس (۰۴۵-۰۰۹)

اگر ترس مهمی در مسیر کامیابی آدمی وجود داشته باشد، رفتن و مواجه شدن با آن ترس، مهمترین اقدامی است که فرد برای موفقیت به انجام خواهد رساند. مثلا اگر فردِ بااستعدادی عاشق هنر بازیگری باشد، اما از رفتن جلوی دوربین هراس داشته باشد، هیچ چیزی جز غلبه بر همین ترس تسهیل کننده ی درخشش وی نخواهد بود.