اعتماد بنفس (۰۳۰-۰۱۱)

بعضا از من پرسش می شود که «چگونه می توانیم اعتماد بنفس خود را بهبود ببخشیم؟» در پاسخ به این پرسش که در این دوره زمانه پرسش عده ی زیادی از افراد است، من سه نکته ی کلی را مطرح خواهم کرد:

نخست اینکه در ابتدا اصلا فراموش کنید که در جهان چیزی به اسم اعتماد بنفس وجود دارد. بطور کلی این عبارت را از فرهنگ عبارات درونی خود حذف کنید. مقوله ی اعتماد بنفس مثل نیروی جاذبه نیست که چه انسان آن را بشناسد و یا اینکه نشناسد، برقرار و بردوام بماند. خیلی از مسایل نه چندان پایه ای روان آدمی (مثل همین اعتماد بنفس) اگر مورد تجاهل قرار بگیرند، تماما به دست فراموشی سپرده می شوند. اگر ما بتوانیم چیزی را از زیست-جهانمان حذف کنیم، آنگاه تمام کم و کاستی های مرتبط با آن نیز حذف خواهند شد.

من به یاد می آورم که بیست و چند سال قبل، سی سال قبل؛ وقتی از عده ای مردم شهر تهران پرسش می شد که «اعتماد بنفس یعنی چه؟» کمتر از ده درصد ایشان حتی این عبارت به گوششان رسیده بود، اما نکته ی جالب اینکه ایشان از نظر اعتماد بنفس از وضعیت بهتری نسبت به مردم کنونی که مداوما با این عبارت سر و کار دارند، برخوردار بودند.

دوم اینکه خود را بیش از اندازه برای امور آماده و مهیا نکنید. بطور مثال اگر آماده شدن برای یک ارایه به دو ساعت زمان نیاز دارد، سه ساعت وقت نگذارید و اگر یک ساعت زمان لازم است، دو ساعت وقت صرف نکنید. تلاش بیش از اندازه منتهی به استرس اجرا شده و نه تنها وضعیت را بهتر نمی کند بلکه از اعتماد بنفس شما می کاهد.

و نکته ی آخر و سوم اینکه به جزئیات توجه چندانی نداشته و کلی نگر باشید. بعنوان مثال شما بعنوان یک نویسنده بایستی بدانید که (در ابتدا) نفس نوشتن و عرضه کردن یک کار خیلی خیلی مهمتر از کیفیت ارایه ی آن کار است. پس در این باره کلیت مسئله ی مزبور (نوشتن) را فقط و فقط در نظر داشته باشید.

۱۲۵۳۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *