فلسفه ی کاربردی (۲۴۵-۰۱۰)

یکی از دوره هایی که شخصا چند سالی است آن را (بیشتر) بشکل خصوصی و یا بعضا کارگاه های نیمه خصوصی و جمعی برگزار می کنم، دوره ی فلسفه ی کاربردی است. فلسفه ی کاربردی یکی از شاخه های جدید دانش فلسفه است. در این حوزه تلاش می شود که نقش فلسفه در زندگی و حرفه ی افراد مورد بررسی قرار بگیرد. فلسفه این امکان را دارد که در زندگی ها و مشاغل ما نقش هدایتگر و کمک کننده داشته باشد.

در وادی فلسفه ی محض، ما به دنبال حقیقت بوده و سعی می کنیم که ضمن فراتر رفتن از سطح دانش (مجموعه ای از اطلاعات حول اطلاعات) پا به وادی خرد گذاریم، اما برخلاف اطلاعات (موضوعات حوزه ی دانش)، خرد مسئله ای تماما کاربردی است. اساسا آن چیزی خرد نامیده شده که علاوه بر وجه منطقی اش، تجربی نیز بوده و بتوان آن را در وادی عمل نیز محقق نمود. فلسفه ی کاربردی تماما حول این موضوع و هدف معنا پیدا می کند.

فلسفه ی کاربردی با فلسفه ی زندگی عملی انسان سر و کار دارد، چه این زندگی اتفاقی چونان روابط بینافردی انسان ها باشد؛ چه روابط کاری ایشان. در فلسفه ی کاربردی تلاش می شود که خرد مسئله ای هویدا و عملی در زیست-جهان انسان معرفی شده و انسان از خلال اجرایی نمودن حداکثری این خرد به بهره ی بیشتری نایل آید. بهره ی بیشتر در زندگی یعنی دوری از درد، رنج و غم و رویت روی زیبای خوشی، آرامش و شادی.

در عرصه ی کار معاش نیز فلسفه ی کاربردی می رود که کار معاش را به کاری از جنس دل مبدل سازد. اینکه فرد حول ارزش های خود گفتمانی به راه انداخته و بموجبش تاثیرگذاری بیشتری را سبب شود، تاثیری که به اعتبار فرد انجامیده وغایتش همان شادی انسانی است.

۱۲۴۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *