کار دل مرهم است (۱۸۷-۰۱۰)

یک زندگی سعادتمندانه آن قِسمی از زندگی است که در آن توانسته باشیم که تاثیری هرچند کوچک بر زندگی تمامیت بشر نهاده باشیم. من در مدل هفت مرحله ای خود در باب زندگی {کسب دانش، کسب تجربه، اشتغال (کار معاش)، استقلال، یار، کار دل، تاثیر}، غایت زندگی را مسئله ی مهم «تاثیرگذاری» می دانم. اگر کسی نتواند بر زندگی بشر تاثیر نهد، گویا که اصلا زندگی نکرده است.

دو مرحله ی آخر این هفت خان زندگی سعادتمندانه همان مراحل کار دل و تاثیر است. تفاوت خواص و عوام در همین است. زندگی عوام بدون کار دل در مرحله ی پنجم به پایان می رسد اما آنکس که هم اکنون پا را فراتر از شخصیات زندگی خود می نهد او همانا با انجام کار دل (یعنی آن کاری که گمان می کند در آن بهترین است و برایش از کسی وجهی نمی ستاند) به غایت زندگی یعنی تاثیر نایل آمده است.

من تاثیر و شادی را ملازم هم می دانم. در نظریات اخلاقی «شادی» غایت زندگی بشر است و در مدل من «تاثیر» در آخرین مرحله، همپوشانی ویژه ای با مسئله ی شادی دارد. آنکس که توانسته است بشکل مثبتی بر زندگی ابناء بشر موثر واقع شود، او همانا یک انسان شاد واقعی و اصیل خواهد بود.

من همگان را به رفتن به دنبال کار دل توصیه می کنم. کار دل شما و انجام کامیابانه ی آن بی شک نخستین مرحله ی بودن در زندگی سعادتمندانه است. پیشتر هم گفته بودم. بدون کار دل زندگی قساوت آمیز است. ما هر یک موجودات منحصر بفردی هستیم. این انحصار بفردیت را یافته و آن را سرلوحه ی کار دل خود کنید.

کار معاش میراث زخم زندگی اجتماعی است و کار دل مرهم این زخم…

۱۲۳۸۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *