آژان دو شانژ (۱۷۵-۰۱۰)

«آژان دو شانژ» یعنی عامل تغییر. صدالبته که تغییر مثبت در این ارتباط مدنظر من است. اگرچه تغییراتی با خروجی منفی نیز تغییر هستند اما بدیهتا هر زمان سخن از تغییر به میان آید، منظور تغییری در راستای بهتر شدن و مثبت تر قلمداد شدن اوضاع است. تغییر مثبت آن قِسم تغییری است که سیستم را در وضعیت سازگارتری با محیط خویش قرار دهد.

«آژان دو شانژ» کسی است که چنین تغییراتی را سبب می شود. من می خواهم همگان را به «آژان دو شانژ» بودن دعوت کنم. خودِ من همواره تلاش کرده ام که در صورت حضور در هر جمع و محفلی بنوعی بر سیستم مزبور تاثیرات مثبت نهم. این اتفاق را همچنین رهبری نیز می خوانند.

رهبر آن کسی است که عامل تغییر مثبت بوده و دیگران را نیز به عامل بودن تشویق می کند. این تشویق صدالبته که ضمن کلامی بودن، شکلِ عملی و مثالین نیز داشته و خودِ فرد رهبر بیش از هر کس دیگری موعظه های خود را زندگی می کند.

من بر همین اساس نسخه ی «آژان دو شانژ» بودن را تمکین کردن به ارزش ها و آرمان ها می دانم. هر کس به فراخود کیفیات وجودی و شرایط مکانی و زمانی اش، مجموعه ای از ارزش های انسانی را اقتباس نموده و رویه های سطح زندگی اش را بر محمل جهان بینی در راستای آن ها (آن غایات) سر و سامان داده است.

اگر چنین فردی خود بیش از هر کس دیگری پایبند به این ارزش ها (در عمل) بماند، آنگاه عامل تغییری محبوب شده و بیش از هر کس دیگری مُبَلِّغ این ارزش ها خواهد شد…

۱۲۳۷۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *