تبلیغات چیان (۳۰۱-۰۰۹)

هدف از تبلیغات نشان دادن چیزها بهتر از آن چیزی است که واقعا هستند. یک تبلیغات چی یک صفرِ در ظاهر بی ارزش را در کنار یک ۲ گذاشته و آن را ۲۰ جا می زند. وقتی اصل مسئله روشن شده و ما می فهمیم که ۲ را به قیمت ۲۰ خریده ایم؛ او بی خیال شانه بالا انداخته و می گوید این ۲ است. من فقط یک صفر بی ارزش در کنار آن قرار دادم. آیا صفر ارزشی دارد؛ به خودی خود؟! تو گویی که صفر ارزشی ندارد؛ اما صفر داریم تا صفر!

با عنایت به این مسئله انسان کلا موجودی تبلیغات چی است. تبلیغات لازمه ی بقاست. در گونه های دیگر جانوری و حتی گیاهی نیز چنین تبلیغاتِ غریزه محورانه ای وجود دارد. پرهای طاووس همه استراتژی هایی تبلیغاتی اند. پرهای دم طاووس هیچ فایده ای ندارند جز اینکه پرواز او را سخت تر کنند. پرهای طاووس صفرهای بی ارزشی هستند که طاووس را باارزش تر از آن چیزی که واقعا هست به جفتش می نمایاند.

نقش تبلیغات در بقاء بیش از پیش در این جهانِ پیچیده معنا پیدا کرده است. تبلیغات چیانِ حرفه ای با صفرها شعبده بازی می کنند و مخاطب خود را به دام می اندازند. حالا دیگر بازی، بازیِ تبلیغات چی هاست و این وسط انسان متمدن شهرنشین نمی داند که آیا شهرنشین شده و متمدن است یا اینکه هنوز در غار بی تمدنی زمینگیر مانده است.

۱۲۱۲۳

یک دیدگاه برای “تبلیغات چیان (۳۰۱-۰۰۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.