تعادل در زندگی بشر (۲۸۱-۰۰۹)

هر مسئله ای یک روی خوب و مثبت دارد و یک روی بد و منفی. غرور هم می تواند جنبه ی اخلاقی و مثبت داشته باشد، مثلا هنگامیکه پای عزت نفس وسط است و هم می تواند منفی و زننده باشد هنگامیکه کسی بدون هرگونه دستاوردی جدی در زندگی، منافع خویش را بر منافع جمع ارجح بداند.

کمالگرایی نیز همینگونه است. یک سوی آن مثلث تلخی است که سه راس آن اضطراب، افسردگی و وسواس است و سوی دیگر آن یک جهان بینی متعالی است که خروجی اش یک زیست اخلاقی و سعادتمندانه می باشد. اصلا کلیت زندگی همین است و نکته ی جالب اینکه هر دو رو با هم سکه ی مزبور را تشکیل می دهند و ما نخواهیم توانست که یک سکه ی تک رو داشته باشیم. قیمت سکه به داشتن هر دو رو است و بدون یکی، دیگری نیز بی معناست.

ما سکه را مداوما و مداوما پرتاب می کنیم و به تناوب یکی از این دو رخ هویدا می گردند و نتیجه ی مداومت در این پرتاب هاست که نهایتا ثابت خواهد کرد که کدام طرف از اقبال بالاتری برخوردار است. با اقتباس این رویکرد، زندگی ساده تر می گردد. فهم این قضیه که در ۱۰۰ پرتاب، ۵۰ بار مثبت و ۵۰ بار منفی می آید، ما را با ذات زندگی آشناتر می سازد.

نباید همواره انتظار داشت که همه چیز مثبت باشد. قسمت منفی نیز بخشی از تمامیت زندگی است. حتی اگر ۱۰۰ بار هم مثبت بیاید، باز احتمال منفی شدن ذاتیِ همه چیز است و بالعکس. بی شک درک این مسئله کمک رسان به فهم ما در رابطه با مفهوم تعادل در زندگی بشری خواهد شد…

دی‌داد

۱۲۰۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *