ترس از پذیرفته نشدن (۲۶۴-۰۰۹)

مدت هاست پی برده ام که نوعی تشویش، اضطراب و دلهره در کالبد مردم جامعه ی ایرانی بشکل واضحی موج می زند. این تشویش را می توان در نوع نگاه و لحن صدای ایشان در حین صحبت کردن بخوبی متوجه شد. در یک گفتگوی ساده ی دو نفره، افراد تسلط چندانی بر خود نداشته و در حین همکلامی با ایشان متوجه می شوم که بنوعی از اضطراب رنج می برند.

عمدتا بریده بریده حرف زده، چشمانشان دو دو می زند و در حین حرف زدن سرخ شده، صدایشان می لرزد و یا آب دهان خود را بشکل صداداری قورت می دهند جوریکه مثلا از یک بچه ی دروغگو پنهان کار انتظار می رود.

سابق بر این مردم اینگونه نبودند. بیش از دو دهه ی قبل علیرغم تمامی مشکلات عدیده ی این جامعه، مردم به خود مسلط تر بودند و شاید فقط در مواقعی خاص مثلا صحبت در جلوی جمع این حالات را تجربه می کردند، اما هم اکنون این مسئله اپیدمی شده است.

قطعا این عدم تسلط و تشویش دلایل مختلفی دارد اما به گمان من یکی از مهمترین دلایل روانشناختی و جامعه شناسانه ی آن، مسئله ی «ترس از پذیرفته نشدن» است. این ترس در مقایسه با دهه های پیشین بسیار بسیار بیشتر شده است. در اجتماع ما، این ترس را بویژه در نخبگان علمی – فرهنگی جامعه می توان دید.

حتی آنانی که در برنامه های زنده ی رادیو – تلویزیونی شرکت می کنند، بشکل کاملا مشهودی ترسان و آژیته هستند. این ترسِ پذیرفته نشدن سرآخر نیز منتهی به پرت و پلاگویی های آشکار بتوسط ایشان می گردد. من نگران سطح استرس و اضطراب مردم این جامعه هستم. چه چیزی این آرامش از کف رفته را دوباره به ما باز خواهد گرداند؟!

۱۲۰۷۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *