تاثیرگذارترین ها (۱۸۷-۰۰۹)

تهیه ی لیستی از تاثیرگذارترین انسان های طول تاریخ بشریت، سرگرمی عده ای چند در دهه های گذشته بوده است. من خود پیشتر لیستی از این چهره ها تهیه کرده بودم، اما هیچگاه آن را انتشار ندادم.

یکی از مهمترین نکات این مسئله نداشتن هر گونه شاقول و ضابطه ی قابل اجماعی در این باره است و این باعث شده است که برخی از منتقدین این لیست ها را سوگیرانه معرفی کرده و اشکال کنند که این لیست ها و شخصیت های مشمولشان بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشند، بیانگر سلایق و خوشآیندهای تهیه کنندگانشان است؛ بطور مثال لیست هایی که بتوسط نویسندگان مذهب باور تهیه شده است، بالاترین جایگاه ها را به رهبران مذهبی تخصیص داده اند و چیزهای دیگری از این دست.

یکی از مهمترین ایراداتی که شخصا بر گردآورندگان این لیست ها وارد می آورم این است که آنها نام های بسیاری را در کار خود لحاظ می کنند و حتی در باب آن یک کتاب می نویسند (رجوع شود به کتاب یکصد).

این مضحک بنظر می رسد که ما بخواهیم بدون شاقولی عینی ۱۰۰ نفر را لیست کنیم و سپس هیچگونه ضابطه ای در این باب ارایه نکنیم که چرا مثلا شخصیت فلان در مقایسه با شخصیت بهمان رتبه ی ۶۷ را دارد، در صورتیکه دیگری ۴۳ است. پرتفصیل نمودن هر آنچه که عینیت قابل اجماعی ندارد، صرفا به بی اعتبار کردن مسئله منتهی خواهد شد.

با عنایت به موارد فوق و تعدادی موارد دیگر که در حین کار توضیح خواهم داد من صرفا به لیست کردن نام هفت نفر اکتفا خواهم کرد.

تاثیرگذارترین (بشکل مثبت) انسان های طول تاریخ بشریت (بترتیب اهمیت):

یک) افلاطون (فیلسوف یونانی – پدر فلسفه بشکل مکتوب و تخصصی آن)

دو) اسحاق نیوتن (ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی – مهمترین دانشمند تمام اعصار)

سه) چارلز داروین ( طبیعی دان انگلیسی – بنیانگذار انقلابی ترین نظریه ی تاریخ: تکامل از طریق انتخاب طبیعی)

چهار) لئوناردو داوینچی (نابغه ی ایتالیایی – از بانیان رنسانسِ جهان غرب)

پنج) آلبرت آینشتاین (فیزیکدان آلمانی – از پدران فیزیک مدرن)

شش) کارل مارکس (اندیشمند شهیر و جامع الاطراف آلمانی در حوزه های فلسفه، سیاست و اقتصاد)

هفت) آلن تورینگ فقید (منطق دان انگلیسی – پدر علوم کامپیوتر و روباتیک – قربانی تبعیض)

در تهیه ی این لیست ضمن مطالعه و پژوهش هجده ساله در حوزه های مختلف فلسفی – علمی، تلاش داشته ام که تاثیرگذارترین ها چونان جریان سازترین چهره ها انتخاب گردند. قطعا می توان لیستی مشتمل بر ده نفر و یا یازده نفر نیز تهیه کرد اما در آنصورت دیگر قید “بترتیب اهمیت” کاربست پذیر نبوده و ترتیب ها شکل دلبخواهی به خود می گیرند و در چنین حالتی دیگر نمی توان آن را یک لیست نامید، بلکه خروجی صرفا یک جمع آوری از نامِ چهره های تاثیرگذار در حوزه های مختلف قلمداد خواهد شد…

۱۱۹۸۵ – ۱۱۹۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.