خیلی کوتاه در رابطه با تقویم ایرانی (۱۷۲-۰۰۹)

بر طبق تقویم ایرانی (جلالی) که دقیق ترین تقویم جهان است، سال به دو نیمه ی شش ماهه تقسیم می گردد. نیمه ی اول مشتمل بر ۶ ماه ۳۱ روزه و نیمه ی دوم مشتمل بر ماه های ۳۰ روزه است به استثنای ماه دوازدهم (اسفند ماه) که تعداد روزهای آن ۲۹ روز است. البته در سال های کبیسه تعداد روزهای ماه آخر هم ۳۰ روز می شود.

در این تقویم سال های کبیسه که ۳۶۶ روز دارند بطور عرفی هر ۴ سال یک بار اتفاق می افتند اما بنحو نه چندان منظمی گاهی دوره های فاصله ی بین دو سال کبیسه ۵ سال می شود. نیمه ی اول سال مشتمل بر ۱۸۶ روز و نیمه ی دوم آن مشتمل بر ۱۷۹ روز است که این رقم در سال های کبیسه ۱۸۰ روز است. پس بطور کلی نیمه ی نخست سال در سال های عادی ۷ روز (یک هفته) و در سال های کبیسه ۶ روز از نیمه ی ثانی سال طولانی تر است.

روز ۲۸ شهریور (یعنی ماه ششم) از نظر تعداد روزهای سال دقیقا روز میانی سال است (روز ۱۸۳ سال) بقسمیکه در پیش از آن ۱۸۲ روز و در پس آن نیز ۱۸۲ روز از سال باقیمانده است؛ اما بطور کلی یک مهر روز میانی سال فرض می شود.

در این تقویم همه ی روزها ۲۴ ساعت دارند بجز دو روز که یکی ۲۵ ساعته (روز ماقبل آخر شهریور) و دیگری ۲۳ ساعته (روز دوم فروردین) هستند و این مسئله بشکل مَجاز بعلت تغییرات ساعات تابستانی و زمستانی برای ذخیره ی نوروز حادث می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *