تلویزیون (۰۷۸-۰۰۹)

تلویزیون یک تکنولوژی رو به انقراض است. خیلی از این محصولاتی را که در حال حاضر در فروشگاه های صوتی و تصویری نظاره می کنیم، در آینده ی نزدیک نمایشگر نامیده خواهند شد، نه واژه ی قدیمی تلویزیون. من بشخصه در خانه ام تلویزیون ندارم. اگر اشتباه نکنم جایی در نوجوانی متوجه شدم که تماشای تلویزیون بنوعی کاری پوچ و عبث است و از آن زمان به بعد دیگر تماشایش نکردم.

دو دهه ی قبل در این کشور برنامه های تلویزیون و شبکه های آن بسیار محدود بودند. آن زمان ها چیزی به اسم تکرار برنامه موضوعیت نداشت و این مسئله بیش از هر چیز دیگری افراد را وابسته ی این فناوری نگه می داشت. بعدها با بوجود آمدن پدیده ی تکرار برنامه ها و همچنین شبکه های متنوع، افراد دیگر وابستگی مرضی خود به این تکنولوژی را از دست دادند و بیشتر مایل بودند تا از سرویس هایی استفاده کنند که به آن ها حق انتخاب می دهند، نه اینکه یک-سویه آن ها را مجبور به تماشا کنند. با این اتفاق بود که نقشه ی قتل تلویزیون کشیده شد.

اکنون برنامه ها بسیار متنوع بوده و بشکل آنلاین و انتخابی می توان آن ها را در بستر اینترنت تماشا کرد. بی شک یکی از عاملین قتل تلویزیون همین فناوری اینترنت پرسرعت بود. حضور وب-سایت های ارایه کننده ی برنامه های شبکه های تلویزیونی و یا حتی سرویس های تماشای ویدئو برخط از جدیت این فناوری رو به موت کاست. بگمانم امروزه تلویزیون هم مثل چرخ خیاطی در حال خالی کردن عرصه در خانه هاست.

۱۱۸۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.