گشودن گره های روان-تنی (۵۴__۴۱_۰۲۹-۰۰۱)

نحوه ی گشودن گره های روان تنی چگونه است؟ بجهت گشودن گره های روان تنی می بایست مسیر شکل گیری آن ها را بشکل وارونه ای به عقب برگشت. یعنی گشودن آن ها عملا مستلزم بازگشتِ جهتِ تشکیل شدنِ آن هاست. برای این چنین گشایش هایی، مراحل ذیل الزامی می نماید (این رویه می بایست به ترتیب انجام شود):

یک) روانکاوی فرد موردنظر بجهت پیدا کردن علل احتمالی شکل گیری چنین عقده هایی

دو) به وجود آوردن شرایطی که در آن ها فرد موردنظر خود را در معرض کنش های مربوطه (که پاسخ مناسب ندادن به آن ها علل اصلی به وجود آمدن چنین گره هایی بوده است) بیابد… و

سه) فراهم آوردن شرایطی که در آن فرد یاری خواه بتواند به کنش های مربوطه پاسخ های مناسبی دهد.

نوع پاسخ ها می بایست متناسب با اقتضای فیزیولوژیایی، طبیعت شناختی و تجارب گذشته ی زندگی فرد باشد و انتخاب آن ها معمولا بر عهده ی خود فرد یاری خواه خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *