پدیده ی ضد تشریفات (۲۴_۲۵۶-۰۰۸)

تمرین کمالگرایی در زندگی تشریفاتی دارد. فرد کمالگرا، کمال خود را در گرو پایبندی هر چه بیشتر به این تشریفات می داند. اما مسئله ی عجیبی که در اینجا حایز اهمیت است، مسئله ی ضدتشریفات است.

اگرچه ضدتشریفات را نیز می توان از جمله ی تشریفات به حساب آورد اما این پدیده دقیقا همانند تهیه ی رویه های تشریفاتی ۱۸۰ درجه مخالف تشریفات کمالگرایی است.

فرد کمالگرا در برهه هایی که کمال مطلوب خود را از دست رفته قلمداد می کند، حال نیاز دارد تا این نقصان و بی کمالی را به حداعلی خود برساند تا از سر این کمال هراسی سترگ در دفعه ی بعدِ ارتکابِ به تشریفات، بیشتر و بیشتر در آغوش کمال جا گیرد.

اگر بخواهم به این پدیده از منظر دیگری نگاه کنم، خواهم گفت که کمالگرایی حتی خود را در خصلت های ناپسند نیز نشان می دهد و این یعنی اینکه فرد کمالگرا حتی در نقص و بی کمالی نیز می خواهد بغایت کامل باشد!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *