مهم قلمدادشدگان (۲۳۰-۰۰۸)

گاهی پیش می آید که از عوام مثلا در شبکه های اجتماعی راجع به مهمترین مسایل علمی به خطا نظرخواهی می گردد؛ آنگاه واکنش های ایشان به این قسم پرسش ها حقیقتا دیدنی است. عوام ماجرا (منظور یک فرد عامی است) لحظاتی خود را یکی از مهمترین نظریه پردازان فلسفی – علمی دنیا فرض کرده و شروع می کند به سر هم کردن اراجیف در باب آنچه که به خطا گمان می کند که صحیح است.

عوام ماجرا که امکان دارد حتی یک طبیب و یا یک مهندس باسابقه باشد، در این برهه ها سعی می کند که به آرزوی دیرینه ی خود برای مهم بودن از خلال دانا بودن جامه ی عمل بپوشاند. قطعیت ایشان در پاسخ دهی و حل و فصل کردن ماجرا حقا که شدیدا خنده آور است.

مسایل را یکی یکی از نظر گذرانده و پاسخ می دهد. آن قدر خود و رای خویش را جدی فرض می کند که گویا حال جوامع علمی به ایشان وقعی نهاده و آن ها تلاش خواهند کرد که رای ایشان را تصدیق و یا نقض کنند.

عوام ماجرا احتمالا حتی جایی در کله ی پوک و نهاد خالی خود می داند که در حال سر هم کردن پاسخ هایی اشتباه است اما از آنجاییکه به غلط از وی استفسار شده است، احساس مهم بودگی کرده و اشتباها گمان می کند که حتی پاسخ های بی ربط وی نیز محل توجه همگان هستند، از اینروست که در پاسخ دهیِ پرتفصیل انرژی فراوانی را مصروف می دارد.

من بارها و بارها تاکید کرده ام که از افراد ناآگاه در باب مسایل مهم نظرخواهی نشود زیرا که بی شک مسئله به تباهی کشیده خواهد شد.

۱۱۷۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.