مقوله ی پیکان های خصمانه (۱۶_۱۳۹-۰۰۲)

در این جهان، هر فردی در زیست-جهان خود با محرک های محیطی مختلفی در ارتباط است. برخی از این محرک های خارجی قاعدتا افراد دیگری هستند که آن ها نیز خود را در چنین موقعیت های مشابهی یافته اند.

انسان ها در ارتباط با یکدیگر (با داشتن انبان ژنتیکی متفاوت و تجربیات گذشته ی متفاوت)، در ارتباطات بینافردی خود، جهت گیری های متفاوتی دارند. این جهت گیری ها بعضا خصمانه بوده و این کنش های پلید گاهی اوقات همانند پیکان های خصمانه مدنظر گرفته می شوند.

این محرک های پلید از سمت افراد پلید به مثابه پیکان هایی به سمت شرف و انسانیت انسان های شریف در نظر گرفته می شوند. مهم نیست که چه پیکان هایی به سمت ما پرتاب می شوند، مهم این است که ما در مقابل این پیکان ها چه سپری داریم. چه مهارتی برای جاخالی دادن داریم و در مقابل این پیکان ها، چه گل هایی را به همنوعان اطراف خود تقدیم می کنیم. این هنر و اخلاق ….. است.

……….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *