قواعد ذهن (۱۲_۱۳۹-۰۰۲)

  • قواعد ذهن:
  1. قانون برابری (این همانی): a = a
  2. قانون منع جمع نقیضین: (p & ~p)~
  3. قانون طرد شق وسط: (p or ~p)
  4. قانون جانشینی: (if (a = b) & (b = c), then (a = c
  5. قانون توزیع پذیری (در منطق کوانتوم برقرار نیست): (p & (q or r) = (p & q) or (p & r

  • توضیحات:

از ابتدای دانش فلسفه تا اوایل قرن بیستم، تمامی مجموعه ی منطق را منطق کلاسیک می نامیم ولی از اوایل قرن بیستم به این سمت، اَشکال جدیدی از دستگاه های منطقی بوجود آمده اند. خصوصا منطق فازی که با کارهای آقای لوکاسویچ، پا به عرصه ی وجود گذاشت. در منطق کلاسیک برای هر گزاره، دو ارزش (value) در نظر گرفته می شد که آن ها را صحیح (true) و یا غلط (false) می نامیدیم.

در منطق فازی تلاش شد که برای هر گزاره حداقل ۳ ارزشِ صحیح (T)، غلط (F) و همچنین Possible (محتمل) در نظر گرفته شود. بدین ترتیب گزاره ی “فردا زلزله خواهد آمد”، می تواند ارزش محتمل داشته باشد. ماشینی که بر روی منطق کلاسیک بتوسط جناب آقای آلن تورینگ فقید ساخته شد، کامپیوتر بود و ماشینی که بر روی منطق فازی ساخته شده، شبکه عصبی است که شکل انسان نمای آن روبات نامیده می شود.

در نظریه ی روابط بنیادین تلاش می شود که شکل جدیدی از منطق غایی که همانا تلفیق منطق کلاسیک، فازی و کوانتوم است، ارایه شود و ماشینی که بر روی آن سوار می گردد، یک “تراانسان” نامیده خواهد شد. انسان بتوسط منطق فازی زندگی می کند یعنی اینکه دنیا را سیاه و سفید ندیده و طیف زیادی از ارزش ها را از نظر می گذراند. تراانسانی که مبتنی بر منطق غایی (The Ultimate Logic) کار می کند، توانایی خلق کیهان را داشته و غایت هوشمندی است.

3 دیدگاه برای “قواعد ذهن (۱۲_۱۳۹-۰۰۲)

  1. شبکه عصبی بر مبنای منطق فازی ساخته نشده است هر چند ANFIS گونه ای از شبکه عصبی است که بر مبنای فازی ساخته شده است ولی غالب شبکه های عصبی ربطی به فازی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *