زمین تخت گرایی (۰۸۹-۰۰۸)

عده ای اخیرا در ایران پیدا شده اند که اگرچه خیلی از قافله عقب هستند اما به ظن خویش افرادی بسیار متجددند. ایشان پیرو عقیده ی تخت بودن کره ی زمین بوده، خود را باورمندان به اندیشه ی تخت گرایی و نوید دهندگان پایان عصر کرویت می دانند!

همه می دانند که تخت گرایی یا اراجیف مرتبط با تخت بودن کره ی زمین تا چه حد بدوی بوده و هر کودکی در همان اوان تفکر در باب جهان، چنین اندیشه ای دارد. ۲۵۰۰ سال است که بشر بمدد دانش می داند که کره ی زمین کروی است. اما بعد عده ای دوباره در قرن نوزدهم تحت تاثیر تعصب به عقاید خرافی و شهوتِ شهرت و ثروت پیدا می شوند که بخواهند با شبه علمی مضحک، اندیشه ای بدوی را زنده کنند.

قسمت خنده آور ماجرا این است که این کوته فکران، طرفدارانی بدتر از خود را نیز به دنبال خود می کشند، طرفدارانی که احتمالا از سر هیجان ماجرا به این جرگه پیوسته اند. هدف من از این نوشتار خط بطلان کشیدن بر این خرافه ی قرن نوزدهمی نیست (که البته متاسفانه ایرانیان دوباره دیرتر از سایر مردمان جهان با آن آشنا شده اند)، بلکه هدفم اشاره به قدرت مدیریت و بازاریابی است.

اینکه می توان با ابزار بازاریابی، افرادی (حتی مثلا تحصیل کرده) را به یک دسته دروغ شبه علمی علاقمند کرد. ترفند تمامی شبه علوم، استفاده از ادبیات علمی برای به غلط انداختن مخاطب در باب مسایل غیرعلمی است؛ حال اینجاست که قدرت بازاریابی رخ می نمایاند و عده ای نیز گوسپندوار سقوط می کنند.

3 دیدگاه برای “زمین تخت گرایی (۰۸۹-۰۰۸)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *