کاف دار و رکیک (۰۷۸-۰۰۸)

در بطن جامعه با افرادی مواجه می شویم که در کمال بهت و ناباوری ما از الفاظ رکیک برای نزدیک تر شدن به یکدیگر بهره می جویند. گروه هایی در جامعه هستند که با استفاده از ناسزاهایی که من آن ها را ناسزاهای درجه سه (از نظر شدت موهن بودن) می نامم، با یکدیگر احساس صمیمیت بیشتر می کنند. آن ها به یکدیگر الفاظ (در زبان فارسی) کاف دار نثار کرده و بدین شکل گمان می کنند به هم تعلق خاطر بیشتری دارند.

ساز و کار فحاشی این است که بتوسطش می توان احساس بدی را در طرف مقابل بوجود آورد و بدین طریق از نظر عاطفی به او ضربه زد، اما در این دست موارد استثنایی، مسئله به نحو دیگری رقم می خورد. این ساز و کار در اینجا ۱۸۰ درجه تغییر کرده است؛ افراد با لفاظی های کاف دار، اوج صمیمیت خویش را به هم اثبات می کنند و هر چه که ناسزاها سهمگین تر باشند، افراد نشان می دهند که پیوند عمیق تری با هم دارند.

خیلی عجیب است، در اینجا فحش، همان دوستت دارم است؛ چه آنکه می گوید و چه آنکه می شنود! جالب است که در برابر غریبه ها مسئله کاملا توفیر دارد. اگر کسی از دایره ی غریبه ها کوچکترین ناسزایی را نثار ایشان کند، بقول خودشان خرخره اش جویده خواهد شد! این پدیده در حال فراگیر شدن است.

خیل زیادی از جوانان ما بدین طریق صمیمیت خود را به هم ابراز می کنند و هر زمان که فحاشی های کاف دار بینشان رایج شد، این نشان دهنده ی این است که یخ رابطه شکسته و اکنون ایشان یک پله به هم نزدیک تر شده اند، گویا که دیگر دو تن در یک روح اند. من بر این باورم که این ناهنجاری چیزی نیست جز یک روش ناسازگار در راستای پالایش نیاز روانی ابراز محبت…

3 دیدگاه برای “کاف دار و رکیک (۰۷۸-۰۰۸)

  1. ما چرا اینقدر فحش ناموسی داریم؟
    حتی فحش برای عمه طرف هم وجود دارد! در اینگلیسی فقط به مادر شخص فحش میدهند و آن هم تازه فحش درجه ۲ محسوب میشه و بیشتر خود شخص را خطاب قرار میدهند
    و هیچ فحشی در اینگلیسی وجود ندارد که خواهر و یا عمه طرف رو خطاب قرار بده, در آمریکا مثلا شما اگر به خواهر یک شخص فحش بدید مثل این هست که در ایران به معلم اول دبستان او فحش داده باشید :D. یعنی خواهر فرد یک شخص جدا هست و این مخاطب فحش شما تنها یک رابطه فامیلی با این خانم دارد و مالک اون نیست, تو ایران هست که این احساس تملک نسبت به زن وجود دارد. بیشتر گرفتاری ما هم از همین هست.

    1. خیلی خلاصه اینکه از منظر روانکاوی، فحاشی جنسی ریشه در سرکوب ها و ناکامی های جنسی دارد. احتمالا پای نوعی ناکامی جنسی در ابعاد اجتماعی در میان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.