دانشمند (۱۱۳-۰۰۲)

لفظ دانشمند یعنی کسی که در یکی از حوزه های دانش (اعم از فلسفه و یا علم) به سطح بالایی رسیده باشد، بنابراین ما می توانیم هم قایل به دانشمندان حوزه ی فلسفه باشیم و هم دانشمندان حوزه ی علم.

البته معنایی که من در بالا به آن اشاره کردم، صرفا در زبان فارسی کاربست پذیر است. اگر بخواهیم قرائتی جهانی از این واژه داشته باشیم، این واژه را می توان ترجمه ی واژه ی Scientist در زبان انگلیسی یعنی فرد علومی، فردی که صرفا دانشمند حوزه ی علم (Science) است، دانست. در این صورت دیگر فرد فیلسوف را نمی توان ذیل این واژه قرار داد، پس بشکل جهانی، فرد فیلسوف دیگر دانشمند نیست.

البته اگر به عقب برگردیم، مشاهده می کنیم که اکثر مهمترین دانشمندان (با تعبیر جهانی) همگی خود فیلسوف بوده اند و اصلا همان تبحرشان در حوزه ی فلسفه بوده است که ایشان را به مقامات بالایی در حوزه ی علم نیز رسانده است؛ زیرا که علم ورزی بدون داشتن ژرفای فلسفی عملا ره به جایی نمی برد.

به همین علت است که مهمترین دانشگاه های جهان در حال حاضر، رشته های فلسفی خود را در کنار شاخه های علمی تدریس می کنند، مثلا رشته هایی همچون فلسفه و فیزیک، فلسفه و ریاضیات، فلسفه و زبانشانسی و غیره در دانشگاه آکسفورد بریتانیا.

افرادی که بشکل صرف به فلسفه و یا علم می پردازند، نمی توانند فلاسفه و یا دانشمندان بزرگی شوند چونکه در اولی خطر عرفان بافی هپروتی و در دومی نیز خطر سطحی بودگی تک بعدانه در کمین ایشان است.

یک دیدگاه برای “دانشمند (۱۱۳-۰۰۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.