کشمکش (۲۸۵-۰۰۷)

کشمکش چیست و چگونه بوجود می آید؟! اگر کشمکش بین گروه های مختلف با آراء و نظرات گونه گون باشد، علت ماهوی آن چیزی نیست، جز تضاد در منافع (Conflict of Interests)! این قاعدتا نوع ساده ای از کشمکش است که معنای نزدیک آن را نیز به ذهنِ مخاطب متبادر می سازد.

حال می خواهم از نوع جدید (دیگری) از کشمکش صحبت کنم. کشمکشی بین غریزه و وجدان آدمی! یک کشمکش درونی! جبر حاکم بر دنیا چیزی نیست جز سبب ساز درد، رنج و غم هستی ما. اما از آنجاییکه این جبر، هدفی گم و ناشناخته داراست، آدمی توهم مختار بودن می کند… همین توهم اراده و اختیار است که ضد مفاهیم فوق یعنی همانا خوشی، آرامش و شادی را برای ما بوجود می آورد.

این نزاع درونی عملا حول همین محور می گردد. آدمی در بستر اجتماع گیرافتاده بین حالات درد، رنج و غم است و فطرت وی او را به سمت بهره جُستن از ضد آنها دعوت می کند. ما با همین توهم مختاریت حداقلی و با انگیزش درونی به رهایی جستن از درد، رنج و غم؛ تماشاگران تحقق این اراده در نیل به هدف خواهیم بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.