کتاب (۲۸۳-۰۰۷)

(نبشتوار)

دانش بشری کجاست؟ در درون کتاب ها؟! در درون کامپیوترها؟! و یا در درون ذهن ما؟! بلی! دانش مقوله ای ذهنی است. آن چیزی که در کتاب های کتابخانه ها و یا هارددیسک های کامپیوترها یافت می شود، چیزی نیست جز داده ها و در بهترین حالت اطلاعات صرف!

پس آن هایی که کتاب را با دانش اشتباه گرفته اند، سخت گمراهند! ایشان به خطا گمان می کنند که دانش در کتاب است؛ پس کتاب را مهمتر از ذهن (عقل) خود بر می شمارند که این نتیجه ای جز پس رفت آن ها ندارد.

بررسی اجمالی زندگی بزرگان نشان می دهد که افراد نام آشنای تاریخ در حوزه های مختلف عمدتا بیشتر صاحب فکر و اندیشه های شخصی بوده اند تا اینکه کلکسیونر و یا خواننده ی پر و پا قرص کتب نگاشته شده بتوسط سایرین بوده باشند. آدمی هنگامیکه تفکر می کند، کتاب مضمر خود را مطالعه می کند.

همه ی ما برای دیگران خود یک مجموعه ی کتب چند جلدی شاهکاریم. با تفکر پیرامون خود و ثبت خود است که می توانیم لذت مطالعه ی وجود خود را به دیگران ارزانی داریم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.