قهرمان (۲۸۱-۰۰۷)

بی احترامی یعنی چه؟! یعنی کاری که اگر دیگران در حق ما مرتکب شوند، خوشمان نیاید. هر چه آدمیان داناتر می شوند، به دیگران بیشتر احترام می گذارند، این اعتقاد من است. البته نه از آن جهت که دیگران شایسته ی این احترام اند، بل از آن جهت که، خود انسان هایی محترم اند…

انسان های شریف و محترم قهرمانان زندگی من هستند. در طولِ زندگی نه چندان طولانیِ خود، همواره انسان هایی در مسیر زندگی ام قرار گرفته اند و در مدت زمان خیلی کوتاهی به قهرمانان هستی من مبدل گشته اند. چه چیزی آن ها را برای من قهرمان میکرد؟ احترامشان که توامان با مهربانی بود. این رفتار مرا مجذوب می کرد و همواره سعی داشته ام که کسانی همچون آنان را در طول حیات خود بیابم.

البته در پایان نکته ای را نیز می خواهم مطرح سازم! چند وقتی است که تلاش می کنم، خود، قهرمان زندگی خود در گام نخست و سپس قهرمان زندگی اطرافیان در وهله ی ثانی و در نهایت قهرمانی برای بشریت باشم. می خواهم برای همگان به یک تجربه ی ناب تکرارنشدنی مبدل گردم.

{قهرمانانِ بشریت، افرادی سفرکرده به زمین از سایر کُرات آسمانی نبوده اند!}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.