قمار (۲۸۰-۰۰۷)

(بخت بازی)

قمار میکنی و پولدار می شوی، پول هم پول می آورد و برخی ها به همین شکل خیلی ثروتمند شده اند. آن هایی که به همین طُرُق پولدار شده اند معمولا انسان هایی غیرقابل تحمل و دلنچسب هستند. خودشان نیز می دانند… علی الخصوص هنگامیکه با انسان های دانا روبرو می شوند. آنگاه است که حقیقتا احساس کمبود می کنند. مادیات اشباع شدنی هستند اما چیزهای غیرمادی اینگونه نیستند.

فرض کنید که فرد الف ۵۰ میلیارد دلار پول در حساب بانکی خود داشته باشد و فرد ب دو برابر آن یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار. فرد ب دو برابر ثروتمندتر است و تفاوت مقدار ثروتشان رقم بسیار چشم گیری است اما زندگی این دو نفر عملا هیچگونه توفیری با هم ندارد. هر دو آن ها تمام چیزهای همدیگر را می توانند داشته باشند و این بدان معناست که مادیات اشباع شدنی هستند و از سطحی، دیگر هیچ گونه تجلی بیرونی ندارد.

همچون قماربازی که شهوتِ بُردن اجازه ی خروج از قمارخانه را به وی نمی دهد، پولداران اشباع شده هم بهره ای از ثروت خود ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.