فرزانگی (۲۶۳-۰۰۷)

از نظر من فرزانگی در پرسش ذیل خلاصه می شود. این پرسش و پاسخ من به آن، تعریف من از فرزانگی است. چیزی خارج از این دایره مشمول هیچ گونه فرزانگی ای در دنیای من نخواهد بود… و اما پرسش!

* چگونه می توان از درد و رنج خود و دیگران کاست؟! (راه کار عملی)

 1. با درک و آموزش این نکته که گذشته و حال بهترین و تنها حالات ممکن هستند.
 2. با تعدیل وجوه زبرین وسواس های شخصیِ خود؛
 3. با خوشرو بودن!
 4. با موعظه های عملی!
 5. با افزایش آگاهی خود و دیگران؛
 6. با دوست داشتن آدمیان و تلاش برای شاد کردن آن ها (مثلا روزی یک نفر)؛
 7. با رفتار کردن به گونه ای که انگار دیگران را همواره می بخشیم؛
 8. با رفتار کردن به گونه ای که انگار ما (من و دیگران) شادترین و خوشبخت ترین انسان های روی زمین هستیم؛
 9. با دروغ نگفتن!
 10. با احترام گذاشتن به عقاید دیگران؛
 11. با زیستن در لحظه!
 12. با پایبندی به رویه های سالم!
 13. داشتن یک شعار تاکیدی برای هر روز مثلا “من هستم و فقط همین!” و یا “عاشق دیگران باش!”؛
 14. با طنازی سازنده!
 15. با کمک مالی هر روزه، هرچند کم؛
 16. و نهایتا با برنامه ریزی برای هر روز…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.