صداقت (۲۳۸-۰۰۷)

(راستی)

صداقت یعنی راستی و راستگویی. صداقت همچنین گوهری بسیار بسیار کمیاب است. دروازه ی همه ی دوستی ها راستی است و درگاه همه ی دشمنی ها دروغگویی! راستی همچنین بسیار مشکل است. می گویند راستی بهترین سیاست است. من می خواهم اذعان کنم که همانا تنها سیاست است.

می خواهم از یک تجربه ی شخصی بگویم. تمامی روزهای گذشته ی زندگی من بنوعی تلاشی نفس گیر برای رسیدن به راستی بوده اند. آدمیان خلاق و بلیغ بیشتر در خطر فروافتادن در گودال دروغ هستند زیرا که بمدد قوای تخیل خویش عمدتا در جزئیات وقایع دست می برند و چیزها خود بخود و بدون اراده ی فعال ایشان، همانا بشکل غریزی، جذاب تر از واقعیتِ رخ داده، می گردند.

فکر می کنم که بازیگری نیز بنوعی تمرینِ دروغگویی است. بازیگران نیز در معرض همین خطر زندگی می کنند. صرف نظر از همه ی این چیزها می خواهم همه را سفارش کنم به جستار همیشگی برای راستی و راستگویی. جستاری در همین جا، از همین حالا و برای همه جا و همیشه. راستی، خود، پاداش اُشو و سپیدِ خود است.

2 دیدگاه برای “صداقت (۲۳۸-۰۰۷)

  1. با درود

    ای کاش آدمیان در برابر راستی نیز با راستی عمل کنند و قدر صداقت افراد را بدانند. ولی گویا دروغ های شیرین برای آن ها جذاب تر می نماید. من نمی دانم چرا اکثر عوام نیز اینگونه اند در برابر صداقت جا می زنند و به نوعی غیر ارادی آن را پس می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.