شعور (۲۳۰-۰۰۷)

(آگاهی)

روزی یکی از دانشجویان اسبق من که از مصائب خانوادگی خودساخته و خودخواسته رنج می برد و اخیرا در محل کار خود نیز با مشکلات جدی و حتی خطر اخراج شدن روبرو شده بود بمن گفت که طبقه گرا شده است و این طبقه گرایی را خودِ افراد طبقات پست جامعه به وی ….. کرده اند! این حرف بنوعی بوی حب و بغض شخصی می داد. اما نکته ای را می خواهم در ذیل این نقل قول نامکشوف برملا سازم و آن مقوله ی شعور نزد طبقات مختلف جامعه است.

افرادی که از طبقات مختلف جامعه هستند، تجربیاتی مخصوص به خود دارند. تجربیاتی که مسبب همه ی تعبیر و تفسیرهای ایشان نسبت به اتفاقات دنیای پیرامونی است. این تجربیات که بعدها بوجود آورنده ی الگوهای شناختی ایشان و بعبارت تمام تر شعور ایشان است؛ بر تمامی افکار و رفتار آنان سایه می افکند و آن ها را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خویش قرار می دهد. از اینرو انسان آگاه و فرهیخته نمی بایست که از حرف مثلا یک شاگرد …..، تعبیری با شعور خویش کند بدون آنکه شعور وی را در نظر آورد.

{شعور، مجموعه الگوهای شناختی فرد است که تحت تاثیر تجربیات وی ساخته شده و اعمال و رفتار وی را کنترل می کنند.}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.