سیستم (۲۲۵-۰۰۷)

(دستگاه / سامانه)

در جاهای مختلف خود را بعنوان یکی از معدود فلاسفه ی دستگاه ساز امروزه معرفی کرده ام. دستگاه واژه ای پارسی است که سیستم را می توان معادل فرنگی و نظام را معادل تازی آن دانست. کمتر فیلسوف و یا متفکری را امروزه می توان یافت که تمایل به دستگاه سازی داشته باشد.

فلسفه ی امروز عمدتا نقد آراء فلاسفه ی گذشته و یا نقادی های جزئی نسبت به مفاد آن هاست، همچنین می توان کشفیاتِ کوچک و کم اهمیت در حوزه های مختلف را بدین روند کلی افزود.

برای من فلسفه همچنان حالتی فونداسیونیستی داراست. یعنی قایل به این اصل بوده و هستم که فلسفه می تواند پرسش هایی من باب مهمترین دغدغه های بشری مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهد.

اکثر آدمیان با این دست پرسش ها حداقل یک بار هم که شده مواجهه خواهند داشت اما کمتر از یک درصد آن ها برای این پرسش ها وقت می گذارند و حتی کمتر از یک هزارم همین یک درصد هستند که تفلسف را پیشه ی خود می سازند و تعداد خیلی کمی از آن ها موفق به سازمان دادن دستگاه (سیستم) فکری خود می شوند.

{دستگاه = سیستم = نظام}

یک دیدگاه برای “سیستم (۲۲۵-۰۰۷)

  1. در واقع کمتر کسی یافت میگردد که اندیشه گر باشد.اندیشمند واقعی کسی است که همواره با پرسش و پویش پاسخ آن زندگی کند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.