ساختار (۲۰۳-۰۰۷)

ساختار شبکه ای نامرئی مشتمل بر بن پاره هایی است که همگی از درون به هم پیوسته هستند. بن پاره هایی که در ارتباطات رفت و برگشتی دایم بشکل مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر اثر می کنند و همین اثرات است که معنای ساختار را به دست می دهد.

به مثال همیشگی من توجه کنید. ماهی های گیرافتاده در تور کشتی های بزرگِ ماهیگیری عمدتا خود نمی دانند که درون تور هستند. تور در پهنه ی اقیانوس گسترده شده است و ماهیانِ اسیر فارغ از هرگونه دغدغه ای به زیست هر روزه ی خود می پردازند؛ می خورند و در کنار یکدیگر به سر می برند. این ماهی ها با همنوعان خود که درون تور نیستند بعضا یک اینچ هم فاصله در بعد مکان ندارند اما به دو ساختار متفاوت متعلق هستند.

ساختارهایی که ملاحظات و قوانین خاص خویش را دارند. ماهیان گیر افتاده در تور، تحت تاثیر نیروهای نامرئی حاکم بر ساختار، سرنوشتی مجزا از سایر ماهی های آزاد را پیش رو خواهند داشت، و این سرنوشت محتوم همانا معنا، غایت و ماحصل اثرات درون ساختاری و بیناساختاریِ این شبکه از بن پاره هاست. زندگی چیزی جز مجموعه ای از ساختارها نیست.

{تور ماهیگیری یک ساختار است!}

یک دیدگاه برای “ساختار (۲۰۳-۰۰۷)

  1. به نکته بسیار دقیقی اشاره کردید و حاوی نکات جالب توجهی است دی دادجان.اما همانطور که خودت اطلاع داری، در گزاره های از جنس این همانی همواره مشکلاتی خاص پدیدار می شود. زندگی چیزی جزمجموعه ای ازساختارها نیست یعنی زندگی همان مجموعه ای از ساختارها است. این همانی میان مجموعه ای از ساختارها و زندگی چالشی ایجاد می کند. اولین چالش جابجایی در ساختارهاست. تصور کنید دو تور ماهیگیری وجود دارد که یکی به رنگ قرمز و دیگری به رنگ سفید است و این دو تور محلی برای رفت و آمد میانشان وجود دارد. از آنجا که سیستم شناختی ماهی به رنگ قرمز حساستر است، لذا تعداد ماهیها در تور سفید نسبت به تور قرمز بیشتر است (می توان به جای رنگ قرمز حرکات تور قرمز و یا کوچکی و یا داشتن برق را به آن اضافه کرد). در اینجا یک جابجایی از درون یک تور به تور دیگر بوجود می آید (حالا اگر تورها به تناوب تغییر خاصیت بدهند نقطه تعادل هم نخواهیم داشت). لذا باید به زندگی مفهومی فراتر از ساختارها هم اضافه شود و آن مفهوم جابجایی از یک ساختار به ساختار دیگر است که خودش الزاماً ساختار نیست بلکه شرایط جابجایی از یک ساختار به دیگر ساختار است. همانند پل ارتباطی میان دو شهر، خود پل ارتباطی شهر نیست، اما رابط میان دو شهر (یا دو ساختار) است. بنابراین، این همانی در این بحث ناکامل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.