راه (۱۸۰-۰۰۷)

……….

یکی از چیزهایی که راه آدمیان در زندگانی را مشخص می کند، جنس تصمیم های آنان است. البته کیفیت این تصمیم ها خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مکتب اِگزیستانسیالیسم، مقوله ی نگرش به این مکتب به دو گونه ی اصلی تقسیم می شود: ۱٫ اِگزیستانسیالیسم همچون یک فلسفه برای وجود آدمی و ۲٫ نیز همچون یک فلسفه برای بحث انتخاب.

……….

از یک نقطه به اندازه ی نهایت خط عبور می کند. اما آدمی قرار نیست به نقطه ای برسد. نقطه ای اگر باشد چیزی جز مرگ نیست و برای رسیدن به این نقطه این راه است که اهمیت پیدا می کند و از آن مهم تر، خودِ نفسِ در راه بودن است. زندگی یعنی حل مسائل زندگی در راه!

{زندگی یعنی حل مسائل زندگی!}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.