سُرفه می کند که بگوید… (۲۱۵-۰۰۴)

(تقدیم به تمامی قربانیان خشونت های خانوادگی)

دارند قایمکی می خندند ولی او عامدانه سرفه می کند که بگوید من هنوز هستم.

سرفه می کند که بگوید اگرچه با من حرف نمی زنید و محلم نمی گذارید اما من حالم خوب است. سرفه می کند که بگوید علیرغم تمامی آن ظلم هایی که علیه من روا داشته اید، من هنوز زنده و معمولی ام. سرفه می کند که بگوید من شما را بخشیده ام و آن چیزی که بدان فکر می کنم چیزی نیست جز سلامت و خوشبختی شما. سرفه می کند که بگوید اگرچه خوبِ مرا نمی خواهید، اما من اینگونه رفتار می کنم تا خوشحالی خود را از رو به راه بودن اوضاعتان به شما اعلام کنم. سرفه می کند که بگوید دلم می خواهد نگران من در مقابل محکمه ی وجدان خود نباشید، زیرا آنچه برای من مهم است، سلامتی شماست تا اینکه به هم نریزید و زجر نکشید. سرفه می کند که بگوید می خواهم با نشان دادن این مطلب که هنوز زنده ام و نفس می کشم از دلواپس های احتمالی تان در ارتباط با اعمال شرّتان کاسته شود. سرفه می کند که بگوید دلم می خواهد بدانید که من شما را بخشیده ام و آنچه هم اکنون برای من حایز اهمیت است تلطیف جو با هم بودن شماست تا کمتر بخاطر آنچه که در حق من روا داشته اید، غمگین باشد. سرفه می کند که بگوید کاش می توانستیم دوباره جمعی صمیمی و خانواده ای واقعی باشیم جوری که سابقاًهای دور همه با هم می گفتیم و می شنیدیم و همه با هم گفتگو می کردیم و همه با هم آینده را می ساختیم و به گذشته افتخار می کردیم. سرفه می کند که بگوید گذشته ها گذشته و من دوباره مشتاق ارتباطی دوباره هستم، اینکه هنوز هستم و اینکه هنوز فرصتی هست تا این با هم بودن ها را قدر دانسته و غنیمت بشماریم. سرفه می کند که بگوید چرا سرنوشت من اینگونه رقم خورد که ظلم شما در حق من مرا از پا درافکند و حتی حُسن جویی ها و ترحم خواهی هایم بتوسط شما شنیده نشوند. سرفه می کند که بگوید هنوز برای بازگشت شما دیر نشده است، هنوز یک عذرخواهی خالی پیش از آنکه دیگر نباشم برای به فراموشی سپردن همه چیز کافیست. سرفه می کند که بگوید عجله کنید شاید دیگر خیلی زیاد در کنارتان نباشم…

اما آن ها در جمعشان با هم می گویند: خوب حقش را کف دستش گذاشتیم ولی آخر این کتک خور کثیف کِی می میرد تا از شرش راحت شویم… و سپس دوباره قایمکی می خندند…

2 دیدگاه برای “سُرفه می کند که بگوید… (۲۱۵-۰۰۴)

  1. از دلواپس های احتمالی تان در ارتباط با اعمال شرّتان کاسته شود.”دلواپسی های”
    وای بر این سنگدلان،وای!

  2. خشونت خانوادگی بدترین بلایی استکه میتواند دامنگیر شخصی شود. خانواده خشن زخمهایی بر روح انسان میگذارد که هیچ گاه التیام نمیابند.
    بهترین راه جدا شدن از چنین خانواده ای است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *