ما و دشمنانمان (۱۶۲-۰۰۴)

چرا نباید التماس دشمنانمان را بکنیم؟! زیرا آنان که تا بدین حد پست و رذل و کثیفند و نمی بینند که چگونه از سر آزارهایشان، روزگارمان سرد و تاریک شده است؛ آیا حرف هایمان را خواهند شنید؟! دشمنانمان فقط به دنبال دیدن گردن های فروافتاده ی ما هستند و هرگونه عجز و لابه ای، هرگونه التماسی گشودن چشمان تنگ آنان به روی این صحنه ی مطلوبشان است.

پس آنچه که به آنان ارایه خواهیم داد، هیچ نخواهد بود جز گردن های افراشته مان، تیغی که در چشم قی کرده ی ایشان فرو رفته و آن را تا پشت کاسه ی پوک سرشان باز خواهد کرد. من این تیغ را هر روزه به دشمنانم نشان می دهم. تیغی که هر روز تیزترش می کنم. تیغی که هر روز براق تر می شود، هر روز برنده تر، داغ تر و تمیزتر می گردد تا بهتر بِبُرد…

وقتی روزگار ما و دشمنانمان سپری می گردد، آن هنگام که توانسته ایم با قامت راست و سربلند از تمامی این مواجهه های نفس گیر، قدرتمند عبور کنیم، آن گاه است که با غرور به قدرت گذشته ی خویش نظر می افکنیم، آن گاه است که ضعف دشمنانمان بیش از پیش، بسیار بیشتر از پیشترها در نظرمان جلوه گر می گردد. آن هنگام است که تمامی دلهره هایمان، ترس هایمان، زمزمه های درونی مان جهت قدرت بخشیدن به قوای روانی مان در آن بُرهه ها، برایمان خنده دار و در عین حال مقدس جلوه خواهد کرد. آن وقت است که ما پوزه ی کف آلود و کثیف ایشان را به خاک مالیده ایم. آن وقت است که ما دشمنان خود را شکست داده ایم. آن وقت است.

در تقابل بین روزهای سخت و آدمیان سخت، این آدمیان سخت هستند که می مانند. من این جمله را با تمام وجود پذیرفته ام. من بر دریچه ی قلب خود حک کرده ام که شجاع باشم زیرا بدون شجاعت آینده ای نخواهم داشت. بدون شجاعت کسی نخواهم بود. نه از سر مثبت اندیشی آبسورد بل از سر یک واقع بینی واقعی، آینده ای را در نزدیکی ها می بینم که اسم و یاد دشمنانم لبخند را بر لبم شکوفا خواهد ساخت…

5 دیدگاه برای “ما و دشمنانمان (۱۶۲-۰۰۴)

  1. شجاعت به معنى نترس بودن نیست، کسى که از چیزى ترس ندارد شجاع نیست، بلکه اگر بتواند به ترس خود غلبه کند و جرأت کند با وجود ترسش کارى را انجام دهد شجاع است.
    ویکی پدیا

    1. در نحله ی رفتارگرایانه ی علم روانشناسی، بر این باوریم که شجاعت نوعی پاسخ آموخته و تقویت شده است. انسان ها غریزتا ترسو به دنیا می آیند اما شجاعت را می آموزند. در ارتباط بودن با دوستان شجاع، آدمی را شجاع خواهد کرد. شجاعت سرمایه ای است که می توان در حوزه های مختلف آن را به کار گرفت و سودهای زیادی برداشت کرد.

  2. شجاعت جلوه دادن حقیقت ما به واقعیات زندگی ست.
    هر چه تجلی این خصیصه از جانب ما مدبرانه تر باشد،برای ما آرام جان،برای دوستان مباهات و بر دشمنان سلاحی مهلک خواهد بود.
    به تو که شجاعی،درود می فرستم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *