طنزی تلخ پیرامون باصطلاح جرم و جزا (۰۱۸-۰۰۲)

چرا جرمی رخ داده بجای آنکه رخ نداده باشد؟! قاعدتا این پرسش پس از وقوع جرم مربوطه پرسیده شده است و البته با علم به این قضیه که از نگرگاه پرسنده و حتی شاید مخاطب پرسش، تعریف جرم مشخص بوده و سرِ باصطلاح جرم وقوع یافته، توافق وجود داشته باشد.

پادشاه (۰۶۸-۰۰۲)

از دوران کودکی به یاد دارم که وقتی می پرسیدیم فلانی کیست و دیگران می گفتند که پادشاه است (مثلا در داستان ها، فیلم ها، روایت های تاریخی و یا غیره)، دیگر سپس نمی پرسیدیم که چرا “او” پادشاه است؟! من خود شخصا حتی نسبت به فرد پادشاه تعصب هم پیدا می کردم که مثلا کسی نخواهد تاج و تختش را برباید و غیره…