فکر و تفکر (۱۱۸-۰۱۱)

من پیشتر در آراء مرتبط با فلسفه ذهن خود “فکر کردن” را به “تئاتر تماشا کردن” تشبیه کرده بودم. اگر چه فکر و تفکر چیزهایی به قدمت حضور بشر بر کره زمین بوده و پیش از پدیده تئاتر وجود داشته اند اما به علت مخفی بودن شان در کله انسان درجه ملموس بودگی پایین تری داشته و تمثیل تئاتر برای فهم بهتر مطلب اشاره شده است. ما در کله خود با یک تماشاخانه روبرو هستیم که من اسم آن را “تماشاخانه ذهن و روان” گذاشته بودم. هر فکری که ما می‌کنیم حتی فکر هایی که در آن ها ما صرفا […]

لایه های زبان (۱۹۴-۰۱۰)

دقیقا همچون یک میوه، زبان انسان نیز دارای سه لایه ی اصلی هسته، گوشته و پوسته است. هر یک از این لایه ها ادبیات خاص خود را داشته و انسان این امکان را دارد که یک پیام یکسان را به هر یک از این زبان ها درآورده و آن ها را انتقال دهد.

زبان آگاهی و روانشناسی زبان گرا (۱۲۶-۰۱۰)

ایده ای که زیگموند فروید در نظریه ی روانشناختی خود مطرح می کند، ایده ی ناخودآگاهی است. آنچه که دستاورد فروید در روانشناسی نامیده می شود، نظریه ی روانکاوی است. مسئله ی ناخودآگاهی را می توان سنگ بستر و یا حتی ستون فقرات نظریه ی پسیکوآنالیز او دانست. این ایده اگرچه بسیار مهم است اما از جانب سایر نحله های مهم تاریخ علم روانشناسی مورد حمله قرار گرفته است.

اثر روزهای هفته (۲۹۴-۰۰۹)

اگرچه هفته و روزهایش تماما اختراعات بشری هستند اما همین پدیده ی کاملا قراردادی آنچنان به خورد روان انسان رفته است که گویا روزهای مختلف هفته هر کدام شخصیتی برای خود دارند. بارها شاهد بوده ام که مثلا افراد بگویند «آه! امروز مداوما خیال می کنم که جمعه است!»

اساس کوانتومی مجموعه ی ذهن – روان (۲۸۷-۰۰۹)

علیت واقعیت ندارد و صرفا یک کیفیت از ذهن آدمی است تا که بقای او را در طبیعت تضمین کند. با عنایت به این مسئله می توان نتیجه گرفت، تمام براهینی که با تکیه بر مسئله ی علیت بنا نهاده شده اند، هیچگونه واقعیت ملموسی نداشته و بیشتر برای خوشایندهای ذهنی ما هستند نه از آن حیث که حقانیت دارند.

هوشمندی تجهیزات ارتباطی (۲۱۵-۰۰۹)

امروزه بازار تجهیزات الکترونیکی هوشمند داغِ داغ است. یکی از مهمترین مصادیق این قسم تجهیزات، تلفن همراه هوشمند است که تقریبا بتوسط همگان شناخته شده است. مثل هر چیز دیگری احتمالا عده ی زیادی درک درستی از صفت هوشمند نداشته و قادر نباشند که براحتی توضیح دهند که هوشمندی برای یک شیء به چه معناست.

پارادوکسوفیلیا و مجموعه ی ذهن – روان بشر (۱۸۵-۰۰۹)

قضیه ی ناتمامیت کورت گودل (منطق دان اتریشی) بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای منطقی – ریاضیاتی تاریخ است. این قضیه فصل جدیدی را در مطالعات منطقی (هم از نقطه نظر روش و هم از نقطه نظر فهم) می گشاید. بطور بسیار ساده این قضیه نشان می دهد که یک سیستم منطقی مرتبه بالا نمی تواند که توامان سازگارا و کامل باشد.

فرگشتِ آگاهی (۰۴۷-۰۰۹)

مغز چیزی نیست، جز یک ارگان. آنچه منتهی به تکامل این ارگان در خلال دوره ها گشته است، مسئله ی حیات آدمی و حفظ بقاء این گونه بوده است. از این رو این دور از ذهن نیست که این ارگان تماما در خدمت حفظ بقاء آدمی در تنازعات این-جهانی باشد. نکته ی جالب توجه اینکه فرآیند تفکر نیز بمدد همین عضو حیاتی رقم می خورد پس این جای تعجب ندارد که مغز ما ناخواسته ملاحظات بقاء را بر تمامی تفکرات اعمال کرده و گاه و بیگاه بجای دغدغه ی حقیقت، دغدغه ی مصلحت و بقاء داشته باشد.

تورش ذهن بتوسط روان (۰۳۰-۰۰۹)

وقتی صحبت از تکامل آدمی می شود، خیلی ها به خطان گمان می کنند که منظور تکامل جسم شناختی و یا همان فنوتیپی است، در صورتیکه منظور از تکامل با دانسته های امروزی علم، تکامل ژنتیکی و یا همان تکامل ژنوم موجودات است. ژنوم آدمی است که بیان ژن هایش این کیفیات جسم شناختی را رقم می زند.

گشودن گره های روان-تنی (۵۴__۴۱_۰۲۹-۰۰۱)

نحوه ی گشودن گره های روان تنی چگونه است؟ بجهت گشودن گره های روان تنی می بایست مسیر شکل گیری آن ها را بشکل وارونه ای به عقب برگشت. یعنی گشودن آن ها عملا مستلزم بازگشتِ جهتِ تشکیل شدنِ آن هاست. برای این چنین گشایش هایی، مراحل ذیل الزامی می نماید (این رویه می بایست به ترتیب انجام شود):