سوءتفاهم با جهان (۰۱۹-۰۱۰)

امروز شاهد بودم که یکی از دوستان بدون دقت به باز بودن پنجره، تلاش می کرد که پنجره را باز کند! پنجره باز بود، اما او متوجه این مسئله نمی شد. پنجره ی اتاق او یک پنجره ی کشویی است. این پنجره در اکثر مواقع، یا بسته و یا فقط اندکی باز است. در زمان های بسته بودن، چارچوب پنجره یکدست و در حالت نیمه باز بودن نیز همواره گوشه ی قسمت کشویی پنجره بشکل یک لبه ی عمودی، فضای پنجره را برای او به دو قسمت نامساوی تقسیم می کند.

داستان جبرها و مقابله ها (۰۱۵-۰۱۰)

گاهی اوقات خطاهایی که از ما سر می زنند، خطاهایی هستند که ما نیک به خطا بودن آن ها آگاهیم. نه اینکه بخواهیم عامدانه انجامشان دهیم، بلکه منظورم این است که می دانیم در حال خطا کردن هستیم و البته چاره ای نیز جز خطا کردن نداریم. گویا این خطاها بر اثر نوعی جبر از ما سر می زنند. انگار که ما درگیر جبرِ خطا کردن هستیم.

از عشق به انسان، تا عشق به انسانیت (۰۱۳-۰۱۰)

دسته ای از آنانی که گمان می کنند هفت شهر عشق را گشته اند، در حقیقت هنوز که هنوزه اندر خم یک کوچه اند. آنان تا به ابد عاشق یک انسان می مانند و می سوزند و چِه و چِه… این حرکت بطالت محض است. بایستی که از «عشق به یک انسان»، به «عشق به انسانیت» رسید. در ریاضیات هم همینگونه است. ما قرار نیست که یک را با یک جمع کرده تا به دو برسیم. ما قرار است که جمع زدن را یاد بگیریم.

بهای موفقیت (۰۱۲-۰۱۰)

اخیرا دست نوشته ای از آلبرت آینشتاین فیزیکدان شهیر آلمانی در ژاپن پیدا شد که گویا ایشان در مدت اقامتش در هتل، آن را به یکی از کارکنان آنجا هدیه نموده بودند. فحوای کلام آلبرت در این پیام این است که یک زندگی آرام و بدون دغدغه بهتر از یک زندگی پر از تنش در راستای تعقیب موفقیت است.

کژدم خاکی (۰۰۸-۰۱۰)

یکی از گونه های خطرناک عقرب، عقرب خاکی است. عقرب خاکی رنگی بسیار شبیه به محیط پیرامونی خود داشته و عمده ی وقت خود را در عمق بسیار کمی از شنزارهای داغ سپری می کند. این عقرب اگر بخواهد که از نیش زهرآگین خود استفاده کند، معمولا این کار را زمانی به انجام می رساند که از دیدگان قربانی خود پنهان است.

او رفت (۰۰۷-۰۱۰)

هوکینگ هم درگذشت. برای خیلی از ما محققین، او نه تنها یک استاد بی همتا بود بلکه بی شک وی را می توان برای تمامی انسان ها اسطوره ی صبر و امید دانست. کسی که ۵۰ سال قبل آماده ی مرگ شده بود، قریب به ۸ دهه زندگی کرد و جهان را از جهات بسیاری شگفت زده نمود. او در یکی از پندهای مشهورش می گوید: «هر چقدر هم که زندگی سخت شود، هنوز چیزی هست که تو می توانی یاد گرفته و در انجام آن بهتر شوی.»

زرتشت (۰۰۶-۰۱۰)

ششم فروردین طبق برخی از سالنامه ها، روز تولد زرتشت معرفی شده است. البته در دقیق بودن این مسئله شک و شبهه بسیار است زیرا در سال تولد ایشان نیز اتفاق نظر وجود ندارد، چه برسد به روز تولد ایشان. برخی مطالعات تولد وی را هزار سال قبل از تولد عیسی و برخی دیگر ۵۰۰ سال پیش از آن نشان داده اند. برخی متعصبان هم که ره افسانه رفته و ایشان را به هزاره ها قبل تر از این تاریخ ها منسوب کرده اند.

به امید پیروزی حقیقت (۰۰۴-۰۱۰)

این روزها در کشور آمریکا جنبش هایی برای ایجاد محدودیت در حمل سلاح گرم بتوسط شهروندان در حال رخ دادن است. البته این دست جنبش ها در کشور آمریکا پدیده ی تازه ای نیست، اما پس از حادثه ی تیراندازی اخیر در یکی از دبیرستان های این کشور، این جنبش های قدیمی، دوباره جان تازه ای به خود گرفته اند.